020 - 470 09 20       @ info@pensioenkoers.nl

Direct uw lijfrente of pensioen berekenen

Bereken en vergelijk direct de lijfrente en pensioen aanbiedingen.

Bereken direct uw uitkering

MET PENSIOEN!

Gaat u binnenkort met pensioen?
Wat uw plannen ook zijn, het begint met het regelen van uw pensioen. U leest hier meer over de mogelijkheden die u heeft met uw pensioen en kunt meteen berekenen welke pensioenuitkering u kunt verwachten. Onze experts zijn u graag dienst en adviseren u graag over uw persoonlijke situatie!

Bij de aankoop van uw pensioen zijn er aantal keuzes die gemaakt moeten worden. Welke keuzes dit zijn hangt af van uw persoonlijke situatie en het soort pensioen dat u heeft opgebouwd. Wij onderscheiden twee soorten pensioenregelingen;

Salaris/Diensttijdregeling

Deze pensioenen staan ook bekend als zogenaamde eindloon- of middelloonregelingen. De hoogte van de uitkering staat al vast en het pensioen gaat op pensioendatum automatisch van start. Vaak hoeft u alleen een bankrekeningnummer door te geven.

Beschikbare Premieregeling
Uw werkgever betaalt iedere maand een premie voor uw pensioen. Met deze premie bouwt u een pensioenkapitaal op. Het opgebouwde pensioenkapitaal komt op uw pensioendatum beschikbaar. Met dit opgebouwde kapitaal koopt u op pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aan.

U kiest zelf uw verzekeraar
Bent u in het bezit van een beschikbare premieregeling dan kiest u zelf welke verzekeraar het pensioen aan u gaat uitkeren. Dat kan uw huidige verzekeraar of pensioenfonds zijn maar u kunt ook overstappen naar een andere verzekeraar. In veel gevallen levert dit een hogere maandelijkse uitkering op. Wij berekenen graag voor u of overstappen loont!

Bereken hoeveel pensioen u krijgt

Op onze site berekent u eenvoudig hoe hoog uw expirerende pensioenuitkering wordt bij een aantal grote verzekeraars. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de nu geldende rentes en voorwaarden. Circa 2 maanden voordat uw pensioen in moet gaan kunnen de offertes gegarandeerd worden.

Vrijblijvende offerte
Gaat uw pensioen binnen 2 maanden in dan kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen. Niet alle verzekeraars rekenen mee op onze website. Wanneer u via onze site een vrijblijvende offerte aanvraagt controleren wij automatisch de tarieven van alle andere verzekeraars. Ook zijn er een aantal verzekeraars die bereid zijn hun rente te verhogen om zo als beste aanbieder uit ons vergelijk te komen. Ook deze offertes vragen wij voor u aan. U bent dan verzekerd van de hoogste mogelijke pensioenuitkering. Met onze offerte kunt u eenvoudig vaststellen of het de moeite waard is om over te stappen naar een andere verzekeraar.

Garantie, Beleggen of een combinatie?

Met ingang van 2016 heeft u bij de aankoop van levenslange pensioen de keuze uit een traditioneel gegarandeerd pensioen en een pensioen op basis van beleggingen. Bij de gegarandeerde variant wordt de uitkering gebaseerd op de rente die geldt op het moment van aankopen. De uitkering is vast en gegarandeerd en zal nooit meer wijzigen. Door de aanhoudende lage rente is een tweede variant geïntroduceerd waarbij de uitkering jaarlijks wordt aangepast. De hoogte van deze variabele uitkering is afhankelijk van het rendement op beleggingen, de ontwikkeling van de levensverwachting en de ontwikkeling van de rente. De hoogte van uw uitkering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Ook een combinatie van beide vormen, beleggen met een garantie, is mogelijk. Er is meer informatie beschikbaar op onze website over variabel pensioen.

Looptijd pensioen

Als het pensioenkapitaal op uw pensioendatum vrijkomt (expireert) moet een levenslang pensioen worden aangekocht. Het ouderdomspensioen keert dan uit tot het moment waarop u komt te overlijden. Koopt u een pensioen aan in combinatie met een nabestaandenpensioen (een 2e verzekerde) dan zal ook het partnerpensioen levenslang zijn. Alleen wanneer een pensioenkapitaal voor de pensioendatum expireert, bijvoorbeeld op 62-jarige leeftijd, dan kan in uitzonderlijke gevallen een tijdelijk pensioen toegestaan zijn. Deze mogelijkheid moet dan zijn vastgelegd in de pensioenbrief die bij aanvang van de opbouw is opgesteld.

Partnerpensioen

Indien u een pensioen aankoopt op twee levens, dus met partnerpensioen, bedraagt dit partnerpensioen maximaal 70% van het ouderdomspensioen. De pensioengerechtigde (de 1e verzekerde) ontvangt te allen tijde, dus ook na overlijden van de 2e verzekerde, 100% van de pensioenuitkeringen. Indien de 1e verzekerde overlijdt en het pensioen overgaat naar de partner (2e verzekerde) bedraagt zijn of haar uitkering 70% van de oorspronkelijke uitkering.

Veel pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om partnerpensioen uit te ruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. In dit geval verlaagt u het partnerpensioen naar bijvoorbeeld 50% i.p.v. 70% en wordt het ouderdomspensioen hierdoor verhoogd. Ook is het mogelijk om in zijn geheel af te zien van het recht op partnerpensioen. Het pensioen wordt dan op één leven aangekocht en zal aanzienlijk verhoogd worden.

Hoog-Laag

Zoals hierboven is omschreven moet een pensioen altijd levenslang worden uitgekeerd. Er bestaat echter de mogelijkheid om het pensioen de eerste jaren te verhogen, een zogenaamde hoog-laag constructie. De verhouding tussen de uitkeringen in de hoge en de lage periode mag maximaal 100:75 bedragen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een hogere uitkering gedurende de eerste 5 of 10 jaar. Offertes voor een pensioen in de verhouding 100:75 kunt u niet zelf berekenen. Indien u contact met ons opneemt ontvangt u de offerte vrijblijvend per e-mail.

Lage rente

Wij merken dat veel consumenten wachten met de aankoop van hun pensioen en zo speculeren op een stijging van de rente. Dit lijkt logisch maar blijkt in veel gevallen achteraf een slechte keuze te zijn. Door te wachten met de aankoop van het pensioen krijgt uw pensioen een latere ingangsdatum en loopt u de eerste of zelfs meerdere termijnen mis. Deze gemiste termijnen zorgen voor een iets hogere uitkering per jaar, echter duurt het meer dan 25 jaar voordat u de gemiste termijnen heeft ingelopen. Een betere strategie is het accepteren van een offerte vóór de pensioendatum en het blijven volgen van de tarieven totdat het pensioen is ingegaan. Zo heeft u de zekerheid van de hoogste uitkering en de zekerheid dat uw pensioen op tijd ingaat. Ook kunt u speculeren op een hogere rente door gebruik te maken van de pensioenknip.

Pensioenknip

Tot 1 juli 2017 kunt u nog gebruik maken van de Pensioenknip. Bij de pensioenknip kunt u de aankoop van het pensioen gedeeltelijk uitstellen en hiermee speculeren op de ontwikkeling van de rente. Een klein deel van uw pensioenkapitaal wordt gebruikt voor de uitkering van een pensioen in de eerste 24 maanden. Het resterende kapitaal wordt uitgesteld en komt na 2 jaar weer beschikbaar. Met dit kapitaal koopt u op dat moment een levenslang pensioen aan. Meer informatie over de pensioenknip leest u hier.

Zie ook
Berekenen
Variabel pensioen
Pensioenknip
Lijfrente
Banksparen
Buitenland
AOW

Belangrijke informatie
www.svb.nl
www.belastingdienst.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl
www.aow.nl
www.nibud.nl

Video met uitleg expert
Uitleg lijfrente berekenen
Uitleg lijfrente polis
Uitleg banksparen
Uitleg lijfrente
Uitleg uniform pensioen overzicht
Uitleg woekerpolis


Direct vergelijken

Experts in pensioenen en lijfrentes

De hoogste uitkering vinden lastig? Wij maken het graag gemakkelijk voor u.
Wij zetten alles helder op een rij en helpen u met kiezen en afsluiten. Onze
experts staan voor u klaar met advies en beantwoorden graag al uw vragen.

  020 - 470 09 20

Nu gesloten.