020 - 470 09 20       @ info@pensioenkoers.nl
direct online uw pensioen berekenen | vrijblijvend offertes opvragen | eenmalige afsluitkosten | telefonische ondersteuning

Hoogste uitkering voor uw pensioen?

Gaat u binnenkort met pensioen?

Wat uw plannen ook zijn, het begint met het regelen van uw pensioen. U leest hier meer over de mogelijkheden die u heeft met uw pensioen en kunt meteen berekenen welke pensioenuitkering u kunt verwachten. Onze experts zijn u graag dienst en adviseren u graag over uw persoonlijke situatie!

Bij de aankoop van uw pensioen zijn er aantal keuzes die gemaakt moeten worden. Welke keuzes dit zijn hangt af van uw persoonlijke situatie en het soort pensioen dat u heeft opgebouwd. Wij onderscheiden twee soorten pensioenregelingen;

1. Hoogste uitkering bij aankopen pensioen?
Bij het vrijkomen van een pensioenuitkering is de salaris/dienstijdregeling de meeste gebruikte pensioenvorm. Deze pensioenen staan ook bekend als zogenaamde eindloon- of middelloonregelingen. De hoogte van de pensioenuitkering staat al vast en is gebaseerd op het laatst verdiende salaris of het gemiddelde van de dienstjaren. Het pensioen gaat op pensioendatum automatisch van start en vaak hoeft u alleen een bankrekeningnummer door te geven.

2. Beschikbare Premieregeling
Deze pensioenvorm is de laatste jaren populair. Uw werkgever betaalt iedere maand een premie voor uw pensioen en bouwt met deze premie een pensioenkapitaal op die op uw pensioendatum beschikbaar komt. Met dit opgebouwde pensioenkapitaal kunt u op pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aankopen. In onze berekenmodule kunt u de hoogte van uw pensioenuitkering berekenen van alle grote bank- en verzekeraars. Binnen 1 minuut kunt een online pensioenofferte vrijblijvende aanvragen. Pensioenkoers heeft hieronder alle facetten van uw pensioen uiteengezet. Wij zijn altijd bereid om u telefonisch te woord te staan met een advies over uw vrijkomende pensioenkapitaal.

Kies de pensioenuitkering die bij u past!

Heeft u bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en gaat u met pensioen? Dan komt er vaak op uw pensioendatum een expirerend pensioenkapitaal vrij, waarvan u zelf een pensioenuitkering moet aankopen.
 
Uw pensioenuitkering kunt u aanpassen aan úw wensen en omstandigheden. De keuze voor uw direct ingaand pensioenuitkering kan u zelf vergelijken en afsluiten op pensioenkoers.nl. Er zijn verschillende opties:
  • Een levenslange gelijkblijvende gegarandeerde direct ingaande pensioenuitkering aankopen
  • Een hoog-laag-constructie. U ontvangt bij deze pensioenuitkering gedurende gedurende 5 of tien jaar een hoge uitkering voor een hoger inkomen in de beginfase van uw pensioen. Na deze periode ontvangt u levenslang een lagere pensioenuitkering.
  • Nabestaandenpensioen inruilen voor een hogere pensioenuitkering met formeel akkoord van uw partner.

Waarop moet u letten bij de aankoop van een direct ingaand pensioen uitkering?

Heeft u een pensioenregeling bij uw werkgever en heeft extra gespaard om niet voor verrassingen te komen te staan? Dan verwacht u niet in de problemen te komen, maar let op, want er zijn meer risico’s, die voor een onverwachte tegenvaller kunnen zorgen.

Lang leven risico pensioen
Door de langere levensverwachting zal het opgebouwde pensioen over meerdere jaren moeten worden verdeeld met als gevolg een lagere pensioenuitkering.
 
Beschikbare premieregeling op basis van beleggen
Deelname aan een beschikbare premieregeling? Uw premie wordt belegd om bij pensionering pensioenuitkering aan te kopen. Uw heeft geen gegarandeerde pensioenuitkering, want deze is afhankelijk van uw beleggingsresultaat. Vallen deze tegen, dan is er minder pensioenkapitaal om een pensioenuitkering van aan te kopen.

(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en pensioenuitkering
Bij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt kan jij pensioenopbouw lager uitvallen doordat je geen premie betaald over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Is dat het geval dan zal de pensioenuitkering lager uitvallen.

Lage rente bij pensioenaankoop
Op uw pensioengerechtigde leeftijd wordt de opbrengst (bij een beschikbare premieregeling) van de beleggingen of het gespaarde bedrag een pensioenuitkering aangekocht bij een levensverzekeraar.  Uw pensioendatum is bepalend op de hoogte van uw pensioenuitkering door de rentestand. Hoe hoger de rente hoe hoger uw pensioenuitkering. Er zijn mogelijkheden om dit risico te spreiden door uw pensioenuitkering in delen aan te kopen. Pensioenkoers.nl geeft u hierover deskundig advies wanneer u het pensioen in wilt laten gaan.

Bereken zelf hoeveel pensioen u krijgt voor uw expirerend pensioenkapitaal

Op onze site berekent u eenvoudig hoe hoog uw expirerende pensioenuitkering wordt bij een aantal grote verzekeraars. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de nu geldende rentes en voorwaarden. Circa 2 maanden voordat uw pensioen in moet gaan kunnen de offertes gegarandeerd worden.

Bent u in het bezit van een beschikbare premieregeling dan kiest u zelf welke verzekeraar het pensioen aan u gaat uitkeren. Dat kan uw huidige verzekeraar of pensioenfonds zijn maar u kunt ook overstappen naar een andere verzekeraar. In veel gevallen levert dit een hogere maandelijkse uitkering op. Wij berekenen graag voor u of overstappen loont!

Vrijblijvende offerte
Gaat uw pensioen binnen 2 maanden in dan kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen. Niet alle verzekeraars rekenen mee op onze website. Wanneer u via onze site een vrijblijvende offerte aanvraagt controleren wij automatisch de tarieven van alle andere verzekeraars. Ook zijn er een aantal verzekeraars die bereid zijn hun rente te verhogen om zo als beste aanbieder uit ons vergelijk te komen. Ook deze offertes vragen wij voor u aan. U bent dan verzekerd van de hoogste mogelijke pensioenuitkering. Met onze offerte kunt u eenvoudig vaststellen of het de moeite waard is om over te stappen naar een andere verzekeraar.

Garantie, Beleggen of een combinatie voor uw pensioenuitkering?

Met ingang van 2016 heeft u bij de aankoop van levenslange pensioen de keuze uit een traditioneel gegarandeerd pensioen en een pensioen op basis van beleggingen. Bij de gegarandeerde variant wordt de uitkering gebaseerd op de rente die geldt op het moment van aankopen. De uitkering is vast en gegarandeerd en zal nooit meer wijzigen. Door de aanhoudende lage rente is een tweede variant geïntroduceerd waarbij de uitkering jaarlijks wordt aangepast. De hoogte van deze variabele uitkering is afhankelijk van het rendement op beleggingen, de ontwikkeling van de levensverwachting en de ontwikkeling van de rente. De hoogte van uw uitkering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Ook een combinatie van beide vormen, beleggen met een garantie, is mogelijk. Er is meer informatie beschikbaar op onze website op www.pensioenkoers.nl/variabelpensioen


Wat is de looptijd van pensioen?

Als het pensioenkapitaal op uw pensioendatum vrijkomt (expireert) moet een levenslang pensioen worden aangekocht. Het ouderdomspensioen keert dan uit tot het moment waarop u komt te overlijden. Koopt u een pensioen aan in combinatie met een nabestaandenpensioen (een 2e verzekerde) dan zal ook het partnerpensioen levenslang zijn. Alleen wanneer een pensioenkapitaal voor de pensioendatum expireert, bijvoorbeeld op 62-jarige leeftijd, dan kan in uitzonderlijke gevallen een tijdelijk pensioen toegestaan zijn. Deze mogelijkheid moet dan zijn vastgelegd in de pensioenbrief die bij aanvang van de opbouw is opgesteld.

Wat is partnerpensioen?

Indien u een pensioen aankoopt op twee levens, dus met partnerpensioen, bedraagt dit partnerpensioen maximaal 70% van het ouderdomspensioen. De pensioengerechtigde (de 1e verzekerde) ontvangt te allen tijde, dus ook na overlijden van de 2e verzekerde, 100% van de pensioenuitkeringen. Indien de 1e verzekerde overlijdt en het pensioen overgaat naar de partner (2e verzekerde) bedraagt zijn of haar uitkering 70% van de oorspronkelijke uitkering.

Veel pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om partnerpensioen uit te ruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. In dit geval verlaagt u het partnerpensioen naar bijvoorbeeld 50% i.p.v. 70% en wordt het ouderdomspensioen hierdoor verhoogd. Ook is het mogelijk om in zijn geheel af te zien van het recht op partnerpensioen. Het pensioen wordt dan op één leven aangekocht en zal aanzienlijk verhoogd worden.

Wat is een hoog-laag constructie bij een pensioen?

Zoals hierboven is omschreven moet een pensioen altijd levenslang worden uitgekeerd. Er bestaat echter de mogelijkheid om het pensioen de eerste jaren te verhogen, een zogenaamde hoog-laag constructie. De verhouding tussen de uitkeringen in de hoge en de lage periode mag maximaal 100:75 bedragen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een hogere uitkering gedurende de eerste 5 of 10 jaar. Offertes voor een pensioen in de verhouding 100:75 kunt u niet zelf berekenen. Indien u contact met ons opneemt ontvangt u de offerte vrijblijvend per e-mail.


Hogere rente voor uw pensioen? 

Wij merken dat veel consumenten wachten met de aankoop van hun pensioen en zo speculeren op een stijging van de rente. Dit lijkt logisch maar blijkt in veel gevallen achteraf een slechte keuze te zijn. Door te wachten met de aankoop van het pensioen krijgt uw pensioen een latere ingangsdatum en loopt u de eerste of zelfs meerdere termijnen mis. Deze gemiste termijnen zorgen voor een iets hogere uitkering per jaar, echter duurt het meer dan 25 jaar voordat u de gemiste termijnen heeft ingelopen. Een betere strategie is het accepteren van een offerte vóór de pensioendatum en het blijven volgen van de tarieven totdat het pensioen is ingegaan. Zo heeft u de zekerheid van de hoogste uitkering en de zekerheid dat uw pensioen op tijd ingaat. Ook kunt u speculeren op een hogere rente door gebruik te maken van de pensioenknip.

Zie ook
AOW
Mijn pensioenoverzicht


Belangrijke informatie

www.svb.nl
www.belastingdienst.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl
www.aow.nl
www.nibud.nl

Video met uitleg expert
Uitleg lijfrente berekenen
Uitleg lijfrente polis
Uitleg banksparen
Uitleg lijfrente
Uitleg uniform pensioen overzicht
Uitleg woekerpolis


Direct vergelijken
Klanten vertellen | Service Desk

Experts in pensioenen en lijfrentes

De hoogste uitkering vinden lastig? Wij maken het graag gemakkelijk voor u.
Wij zetten alles helder op een rij en helpen u met kiezen en afsluiten. Onze
experts staan voor u klaar met advies en beantwoorden graag al uw vragen.

  020 - 470 09 20