020 - 470 09 20       @ info@pensioenkoers.nl
direct online uw pensioen berekenen | vrijblijvend offertes opvragen | eenmalige afsluitkosten | telefonische ondersteuning

Bent u op zoek naar de beste uitkering voor uw direct ingaand pensioen?

Vergelijk uw vrijkomende pensioenuitkering en ontvang advies over de hoogste uitkering voor uw pensioen!


Wat uw plannen ook zijn, het begint met het regelen van uw vrijkomende pensioenuitkering voor uw levensverzekering met als doel aanvulling op uw pensioen. U leest hier meer over de mogelijkheden voor uw aanvullend pensioen en kunt online vrijblijvend berekenen en vergelijken welke levenslange- of tijdelijke pensioen uitkering u per maand kunt verwachten.

De hoogte van uw vrijkomende pensioen berekenen

Bij een vrijkomend pensioen kapitaal kunt u een tijdelijk of levenslang direct ingaand pensioen aankopen. Bij Pensioenkoers kunt u online vrijblijvend de hoogte van uw pensioen uitkering berekenen. Onze adviseurs bespreken de wensen en persoonlijke omstandigheden van uw pensioenuitkering door bijvoorbeeld te kiezen voor een tijdelijke- of levenslange uitkering of een hoog-laag constructie. 

De pensioenexperts van Pensioenkoers leggen uit welke stappen u kan ondernemen en welke keuzes voor uw persoonlijke situatie het beste uitpakken. In uw werkzame leven heeft u waarschijnlijk bij meerdere werkgevers pensioengeld opgebouwd en ook zelf nog gespaard voor uw pensioen. Dan is het vaak om een vergelijking te maken van de verschillende banken- en verzekeraars aanbieders van pensioenkapitaal. Pensioenkoers zorgt ervoor dat u de hoogste uitkering krijgt voor uw pensioen uitkering.
 

Keuzes pensioenberekening

Bij het vrijkomen van uw pensioenkapitaal heeft u verschillende keuzes. Eerder of later met pensioen gaan, vaste gelijkblijvende pensioenuitkering, levenslang pensioen, tijdelijke pensioen, variabele pensioen of een hoog-laag uitkering. Zo heeft u zelf de keuze om uw aanvullende pensioenuitkering te laten aansluiten bij uw persoonlijke wensen en omstandigheden.


Wat zijn de beste keuze voor aanvulling op uw pensioen?

Bij de aankoop van uw pensioen zijn er aantal keuzes die gemaakt moeten worden. Welke keuzes dit zijn hangt af van uw persoonlijke situatie en het soort pensioen dat u heeft opgebouwd.

Wij onderscheiden twee soorten pensioenregelingen;

1. Hoogste uitkering bij aankopen pensioen?
Bij het vrijkomen van een pensioenuitkering is de salaris/dienstijdregeling de meeste gebruikte pensioenvorm. Deze pensioenen staan ook bekend als zogenaamde eindloon- of middelloonregelingen.

De hoogte van de pensioenuitkering staat al vast en is gebaseerd op het laatst verdiende salaris of het gemiddelde van de dienstjaren. Het pensioen gaat op pensioendatum automatisch van start en vaak hoeft u alleen een bankrekeningnummer door te geven.

2. Beschikbare Premieregeling
Deze pensioenvorm is de laatste jaren populair. Uw werkgever betaalt iedere maand een premie voor uw pensioen en bouwt met deze premie een pensioenkapitaal op die op uw pensioendatum beschikbaar komt.

Met dit opgebouwde pensioenkapitaal kunt u op pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aankopen. In onze berekenmodule kunt u de hoogte van uw pensioenuitkering berekenen van alle grote verzekeraars.

Binnen 1 minuut kunt u online een vrijblijvende persoonlijke pensioenofferte aanvragen. Pensioenkoers heeft hieronder alle facetten van uw pensioen uiteengezet. Wij zijn altijd bereid om u telefonisch te woord te staan met een advies over uw vrijkomende pensioenkapitaal.

Kies de pensioenuitkering die bij u past!

Heeft u bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en gaat u met pensioen? Dan komt er vaak op uw pensioendatum een expirerend pensioenkapitaal vrij, waarvan u zelf een pensioenuitkering moet aankopen. Uw pensioenuitkering kunt u aanpassen aan úw wensen en omstandigheden. De keuze voor uw direct ingaand pensioenuitkering kan u zelf vergelijken en afsluiten op pensioenkoers.nl. Er zijn verschillende opties:
  • Een levenslange gelijkblijvende gegarandeerde direct ingaande pensioenuitkering aankopen
  • Een hoog-laag-constructie. U ontvangt bij deze pensioenuitkering gedurende gedurende vijf of tien jaar een hoge uitkering voor een hoger inkomen in de beginfase van uw pensioen. Na deze periode ontvangt u levenslang een lagere pensioenuitkering.
  • Een variabel pensioen (op basis van beleggen).
  • Nabestaandenpensioen inruilen voor een hogere pensioenuitkering uiteraard alleen mogelijk na akkoord van uw partner.
Wat is een Direct Ingaand Pensioen?
Valt u direct ingaand pensioen vrij? En heeft u een lijfrente- of pensioen opgebouwd waarbij op uw pensioendatum een geldbedrag beschikbaar komt? Dan moet u van dit bedrag een pensioenuitkering aankopen als aanvulling op uw collectief pensioen. Een Direct Ingaand Pensioen is een pensioenuitkering die ingaat op uw pensioendatum. U koopt deze pensioenuitkering met de koopsom dat beschikbaar komt op de pensioendatum. Hoe hoog de pensioenuitkering is, hangt af van het geldbedrag van de koopsom en van een aantal andere zaken:
  • Hoogte van de marktrente op het moment dat u de uitkering aankoopt
  • Verschillende keuzes die u maakt zoals levenslange of tijdelijke aankoop

Uw pensioenuitkering is belangrijk voor uw inkomen later. U moet de keuzes over uw pensioenuitkering zorgvuldig maken om te bepalen welke pensioenuitkering bij u past. Er zijn twee mogelijkheden die u kunt kiezen met betrekking tot uw pensioenuitkering:

Vaste uitkering Direct Ingaand Pensioen
Het is prettig om te weten hoeveel pensioen u krijgt. Nu én in de toekomst. De hoogte van uw uitkering staat vooraf vast. U kunt kiezen door een uitkering die altijd even hoog blijft of voor een hoog/laag uitkering die de eerste jaren hoger is, en daarna juist lager. Door de lage marktrente kunt u nu een lagere vaste uitkering aankopen. Deze uitkering kan niet meer stijgen en u heeft zekerheid over de hoogte van uw uitkering.

Variabele uitkering Direct Ingaand Pensioen
Wilt u niet helemaal vastzitten aan de marktrente op het moment dat u de uitkering aankoopt en profiteren van de resultaten van beleggingen? Dan is het variabel pensioen interessant. Kijk voor meer informatie op onze pagina over variabel pensioen.

Waarop moet u letten bij de aankoop van een direct ingaand pensioen uitkering?
Heeft u een pensioenregeling bij uw werkgever en heeft extra gespaard om niet voor verrassingen te komen te staan? Dan verwacht u niet in de problemen te komen, maar let op, want er zijn meer risico’s, die voor een onverwachte tegenvaller kunnen zorgen.

Lang leven risico pensioen
Door de langere levensverwachting zal het opgebouwde pensioen over meerdere jaren moeten worden verdeeld met als gevolg een lagere pensioenuitkering.
 
Beschikbare premieregeling op basis van beleggen
Deelname aan een beschikbare premieregeling? Uw premie wordt belegd om bij pensionering pensioenuitkering aan te kopen. Uw heeft geen gegarandeerde pensioenuitkering, want deze is afhankelijk van uw beleggingsresultaat. Vallen deze tegen, dan is er minder pensioenkapitaal om een pensioenuitkering van aan te kopen.

(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en pensioenuitkering
Bij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt kan jij pensioenopbouw lager uitvallen doordat je geen premie betaald over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Is dat het geval dan zal de pensioenuitkering lager uitvallen.

Lage rente bij pensioenaankoop
Op uw pensioengerechtigde leeftijd wordt de opbrengst (bij een beschikbare premieregeling) van de beleggingen of het gespaarde bedrag een pensioenuitkering aangekocht bij een levensverzekeraar.  De rente op pensioendatum is bepalend op de hoogte van uw pensioenuitkering. Hoe hoger de rente hoe hoger uw pensioenuitkering. Pensioenkoers.nl geeft u hierover deskundig advies om dit te optimaliseren.

Zelf pensioen berekenen bij het uitkeren van uw expirerend pensioenkapitaal

Op onze site berekent u eenvoudig op basis van uw opgebouwde pensioenkapitaal hoe hoog uw pensioenuitkering wordt bij een aantal grote pensioenverzekeraars. Deze pensioen berekeningen zijn gebaseerd op de actuele rekenrentes en fiscale pensioen voorwaarden. Alles real time en up to date. Circa 2 maanden voordat uw expirerend pensioen ingaat kunnen de pensioenoffertes gegarandeerd worden. Eerder kan dit niet vanwege de beperkte rentegarantie, indicatief kunt u uiteraard wel eerder rekenen. 

Bent u in het bezit van een beschikbare premieregeling voor uw expirerend pensioen dan kiest u zelf welke verzekeraar het pensioen aan u gaat uitkeren. Dat kan uw huidige verzekeraar of pensioenfonds zijn maar u kunt ook overstappen naar een andere pensioenverzekeraar. In veel gevallen levert dit een aanzienlijk hogere maandelijkse pensioenuitkering op. een voordeel dat levenslang doorloopt. Wij berekenen graag voor u of overstappen loont!

Vrijblijvende offerte
Gaat uw pensioen binnen 2 maanden in dan kunt u nu een geheel vrijblijvende offerte aanvragen. Een aantal verzekeraars rekenen mee op onze website. Wanneer u via onze site een vrijblijvende offerte aanvraagt controleren wij automatisch ook de tarieven van alle andere verzekeraars, ook die niet meerekenen op de site. Ook zijn er verzekeraars die bereid zijn hun rente te verhogen om zo als beste aanbieder uit ons vergelijk te komen. Ook deze offertes vragen wij voor u aan. Zo bent u verzekerd van de hoogste mogelijke pensioenuitkering. Met onze vrijblijvende offerte kunt u eenvoudig vaststellen of het de moeite waard is om over te stappen naar een andere verzekeraar. Pensioen aankopen loont bij Pensioenkoers.nl! Baat het niet dan schaadt het in ieder geval zeker ook niet! 

Garantie, Beleggen of een combinatie voor uw pensioenuitkering?

Sinds kort heeft u bij de aankoop van uw pensioen de keuze uit een traditioneel vast en gegarandeerd pensioen (rente) en een pensioen op basis van beleggingen (variabel). Bij de gegarandeerde variant wordt de uitkering gebaseerd op de rente die geldt op het moment van aankopen. De uitkering is vast en gegarandeerd en zal nooit meer wijzigen. Door de aanhoudende lage rente is een tweede variant geïntroduceerd waarbij de uitkering jaarlijks wordt aangepast. De hoogte van deze variabele uitkering is afhankelijk van het rendement op de onderliggende beleggingen, de ontwikkeling van de levensverwachting en de ontwikkeling van de rente. De hoogte van uw uitkering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Ook een combinatie van beide vormen, beleggen met een garantie, is mogelijk. Er is meer informatie beschikbaar op onze website op www.pensioenkoers.nl/variabelpensioen


Wat is de looptijd van pensioen?

Als het pensioenkapitaal op uw pensioendatum vrijkomt (expireert) moet een levenslang pensioen worden aangekocht. Het ouderdomspensioen keert dan uit tot het moment waarop u komt te overlijden. Koopt u een pensioen aan in combinatie met een nabestaandenpensioen (een 2e verzekerde) dan zal ook het partnerpensioen levenslang zijn. Alleen wanneer een pensioenkapitaal voor de pensioendatum expireert, bijvoorbeeld op 62-jarige leeftijd, dan kan in uitzonderlijke gevallen een tijdelijk pensioen toegestaan zijn. Een overbruggingspensioen of prepensioen. Deze mogelijkheid moet dan zijn vastgelegd in de pensioenbrief die bij aanvang van de opbouw is opgesteld.

Wat is partnerpensioen (nabestaandenpensioen)?

Indien u een pensioen aankoopt op twee levens, dus met partnerpensioen, bedraagt dit partnerpensioen maximaal 70% van het ouderdomspensioen. De pensioengerechtigde (de 1e verzekerde) ontvangt te allen tijde, dus ook na overlijden van de 2e verzekerde, 100% van de pensioenuitkeringen. Indien de 1e verzekerde overlijdt en het pensioen overgaat naar de partner (2e verzekerde) bedraagt zijn of haar uitkering 70% van de oorspronkelijke uitkering.

Veel pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om partnerpensioen uit te ruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. In dit geval verlaagt u het partnerpensioen naar bijvoorbeeld 50% i.p.v. 70% en wordt het ouderdomspensioen hierdoor verhoogd. Ook is het mogelijk om in zijn geheel af te zien van het recht op partnerpensioen. Het pensioen wordt dan op één leven aangekocht en zal aanzienlijk verhoogd worden. Dit kan alleen na uitdrukkelijke goedkeuring van uw partner. 

Wat is een hoog-laag constructie bij een pensioen?

Zoals hierboven is omschreven moet een pensioen altijd levenslang worden uitgekeerd. Er bestaat echter de mogelijkheid om het pensioen de eerste jaren te verhogen, een zogenaamde hoog-laag constructie. De verhouding tussen de uitkeringen in de hoge en de lage periode mag maximaal 100:75 bedragen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een hogere uitkering gedurende de eerste vijf of tien jaar. Indien u contact met ons opneemt ontvangt u de offerte vrijblijvend per e-mail.


Hogere rente voor uw pensioen? 

Wij merken dat veel consumenten wachten met de aankoop van hun pensioen en zo speculeren op een stijging van de rente. Dit lijkt logisch maar blijkt in veel gevallen achteraf een slechte keuze te zijn. Door te wachten met de aankoop van het pensioen krijgt uw pensioen een latere ingangsdatum en loopt u de eerste of zelfs meerdere termijnen mis. Deze gemiste termijnen zorgen voor een iets hogere uitkering per jaar, echter duurt het meer dan 25 jaar voordat u de gemiste termijnen heeft ingelopen.

Een betere strategie is het accepteren van een offerte vóór de pensioendatum en het blijven volgen van de tarieven totdat het pensioen is ingegaan. Zo heeft u de zekerheid van de hoogste uitkering en de zekerheid dat uw pensioen op tijd ingaat. 

Voordelen Pensioenkoers
Pensioenkoers berekent op basis van uw pensioenkapitaal wat de beste keuzes zijn als u met pensioen gaat. Maak zelf alvast een proefberekening op onze website, dan nemen wij telefonisch contact met u op om vervolgens samen te bepalen wat voor u de juiste keuze is. Uiteindelijk kiest u zelf bij welke pensioenuitvoerder u uw pensioenuitkering wil aankopen. Wij geven u het beste aanbod dat bij u past en geven inzicht in de hoogte van de uitkering en de voorwaarden van de verschillende pensioenaanbieders. De berekening van pensioenuitkering kan dagelijks verschillen doordat dit afhankelijk is van de marktrente/ kosten en levensverwachting. Pensioenkoers volgt alles op de voet en bieden u altijd de scherpste rente, zodat u altijd de hoogste uitkering heeft!

Zie ook
AOW
Mijn pensioenoverzicht

Belangrijke informatie

www.svb.nl
www.belastingdienst.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl
www.aow.nl
www.nibud.nl

Video met uitleg expert
Uitleg lijfrente berekenen
Uitleg lijfrente polis
Uitleg banksparen
Uitleg lijfrente
Uitleg uniform pensioen overzicht
Uitleg woekerpolis


Direct vergelijken
Klanten vertellen | Service Desk

Experts in pensioenen en lijfrentes

De hoogste uitkering voor uw pensioen en lijfrente vinden lastig? Pensioenkoers vergelijkt meerdere aanbieders bij aankopen pensioen en lijfrentes. Wij zetten alles helder op een rij en helpen u met kiezen en afsluiten van uw direct ingaand pensioen of direct ingaande lijfrente.
Onze pensioenexperts staan voor u klaar met advies voor de aankoop van uw pensioen of lijfrente en beantwoorden graag al uw vragen.

  020 - 470 09 20