020 - 470 09 20
Mijn Apple Tree     @ info@pensioenkoers.nl
direct online uw pensioen berekenen | vrijblijvend offertes opvragen | eenmalige afsluitkosten | telefonische ondersteuning

Bereken en vergelijk uw variabel pensioen uitkering

Hogere uitkering voor uw variabel pensioen?
Gaat u binnenkort met pensioen dan is het goed om te weten dat de Pensioenwet in 2016 is aangepast. Met de introductie van de “wet verbeterde premieregeling” is er een alternatief ontstaan voor het traditionele gegarandeerde pensioen (rente). Door de aanhoudend lage rente valt de hoogte van de gegarandeerde pensioenuitkering op de pensioendatum een stuk lager uit dan hetgeen wordt verwacht.

Variabele lijfrente uitkering aankopen

Het is naast een traditioneel pensioen ook mogelijk om uw pensioenuitkering aan te kopen in de vorm van een variabel pensioen (op basis van beleggingen). Kiest u voor het variabele pensioen dan zal uw pensioenuitkering jaarlijks opnieuw worden vastgesteld.

De hoogte van deze variabele pensioenuitkering is afhankelijk van het rendement op beleggingen, de ontwikkeling van de levensverwachting en de ontwikkeling van de rente. 

Wij berekenen gratis en vrijblijvend de uitkering voor uw variabel pensioenuitkering, hieronder staan de uitgangspunten en voorwaarden van een variabel pensioen:

Uitkering variabel pensioen

In de nieuwe wet is geregeld dat verzekeraars bij een beleggingspensioen een dalende uitkering mogen aanbieden. Wanneer wordt gekozen voor een dalende uitkering is de uitkering bij aanvang aanzienlijk hoger dan bij de gegarandeerde pensioenen het geval is. Bij het berekenen van uw start uitkering neemt men als het ware een voorschot op toekomstig rendement.

De verschillen kunnen oplopen tot maar liefst 40% meer pensioenuitkering per jaar. Voor veel mensen die met pensioen gaan is de uitkering die bij een vast pensioen hoort te laag en kan men het zich veroorloven wat meer risico te nemen met het pensioen. Voor deze groep is een variabel pensioen met de dalende uitkering bedoeld. Hiermee is er direct bij aanvang een hogere pensioenuitkering. Tijdens de looptijd zal de uitkering door de verzekeraar worden aangepast en valt te bezien of de uitkering daadwerkelijk dalend is. Het achterliggende idee is dat de uitkering bij goede rendementen op de onderliggende beleggingen op niveau gehouden kan worden. 

Of het verstandig is om te kiezen voor een dalende pensioenuitkering verschilt per persoon. Voor de groep waarbij de gegarandeerde pensioenuitkering te laag is om van rond te komen is het zeer de vraag of een pensioen op basis van beleggingen überhaupt verstandig is. Vallen de rendementen tegen dan kan de pensioenuitkering ook aanzienlijk lager worden dan de gegarandeerde pensioen uitkering. Dit risico moet u financieel uiteraard wel kunnen dragen.

Hoogte pensioenuitkering bij aankoop van een variabel pensioen?
Doordat verschillende factoren onzeker zijn kunnen wij niet op voorhand berekenen hoeveel pensioenuitkering u van jaar tot jaar gaat ontvangen. Wel kunnen wij voor u berekenen hoe hoog de pensioenuitkering in het eerste jaar wordt wanneer u kiest voor doorbeleggen. Ook geeft de verzekeraar dan een prognose af van de uitkering na 10 jaar. Wij nemen de mogelijkheden graag met u door en vragen de vrijblijvende offertes voor uw variabel pensioenuitkering graag voor u aan. Om u een idee te geven van de bedragen die horen bij doorbeleggen hebben wij een rekenvoorbeeld voor u samengevat.

Een variabel pensioen vergelijk je naar ons idee niet op basis van de maandelijkse uitkering maar meer op basis van product kenmerken, de soort belegging en de voorwaarden. 

Combinatie pensioenkapitaal beleggen en garantie
Wanneer u wil profiteren van de mogelijkheden van een variabel pensioen maar niet met uw gehele pensioenkapitaal wil beleggen bestaat er de mogelijkheid beide producten te combineren. U kunt dan een deel van het pensioenkapitaal gebruiken om een gegarandeerde pensioenuitkering aan te kopen en een ander deel aanwenden voor een variabel pensioen. Zo heeft u de zekerheid van een vaste pensioenuitkering en toch de kans op een hogere pensioenuitkering met het variabele (belegde) deel.

Partnerpensioen variabel pensioen
Kiest u voor een variabel pensioen maar wenst u wel de zekerheid van een vast nabestaandenpensioen voor uw partner dan kan dat. U belegt dan alleen met het pensioenkapitaal voor het ouderdomspensioen. De hoogte van het partnerpensioen staat bij aanvang al vast. Heeft uw partner liever een variabele pensioenuitkering dan kan dat uiteraard ook. Deze keuzes dienen bij aanvang bij het aankopen van variabel pensioen al gemaakt te worden en kunnen gedurende de looptijd niet meer worden aangepast.

Keuze beleggen variabel pensioen?
Kan ik kiezen in welk beleggingsfonds ik mijn variabel pensioenkapitaal wil beleggen? Nee. De verzekeraars die op dit moment een beleggingspensioen aanbieden bieden geen keuzevrijheid m.b.t. de beleggingsmix. Er zijn wel grote verschillen tussen de verzekeraars onderling. De verhouding tussen aandelen en vastrentende waarden verschilt per verzekeraar en zijn van invloed op de uitkering van uw variabel pensioen.

Welk beleggingsmix voor mijn variabel pensioen?
De verzekeraars hebben gekozen voor een zogenaamde lifecycle beleggingsmix. Dat houdt in dat de samenstelling van de portefeuille en het bijbehorende risico wijzigt gedurende de looptijd. Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie zodat wij kunnen beoordelen welke producten voor u interessant kunnen zijn. In de offerte die wij u vervolgens toesturen staat exact vermeld waar in belegd wordt en wat de hoogte is van uw variabel pensioenuitkering.

Variabel pensioen en risico’s 
Jaarlijks wordt uw pensioenuitkering opnieuw vastgesteld. Deze pensioenuitkering kan hoger maar kan ook lager zijn. Bij de berekening van uw variabel pensioen zijn diverse onzekere factoren van belang.

1.      De hoogte van de rente op de kapitaalmarkt (de zogenaamde DNB rentecurve).
Hoe hoger de rente, hoe hoger het pensioen en andersom uiteraard. wachten met aankoop pensioen tot de rente is gestegen hoeft dus niet! De marktrente wordt elk jaar in de herberekening van uw pensioen meegenomen.

2.      De levensverwachting.
Kiest u voor een vast pensioen (rente) dan staat uw pensioenuitkering vast. Het risico dat mensen steeds ouder worden en de pensioenuitkering steeds langer uitbetaald moet worden ligt volledig bij de verzekeraar. Kiest u voor doorbeleggen dan komt dit risico bij u te liggen. Bij de jaarlijkse berekening van de pensioenuitkering wordt namelijk gerekend met de dan geldende levensverwachting. Worden mensen ouder dan heeft dit een negatieve invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering.

3.      Het beleggingsresultaat.
Het rendement dat afgelopen jaar is gemaakt op uw beleggingen.

Variabel pensioen en tussentijds kiezen voor een switch naar garantie?
Het is bij een aantal aanbieders mogelijk om bij een variabel pensioen te switchen tussen de verschillende risicoprofielen van neutraal tot offensief.

Automatisch omzetten naar garantie.
Een aantal aanbieders heeft er voor gekozen om de beleggingen tijdens de looptijd om te zetten naar garantie. Er zijn verschillende opties mogelijk. Een voorbeeld is een product waarbij na 20 jaar het aanwezige kapitaal wordt omgezet naar een vaste gegarandeerde uitkering. Deze omzetting vindt plaats tegen de dan geldende rente. Blijft u liever levenslang beleggen dan kan dat uiteraard ook.

Hoog-Laag pensioen 

Het is vooralsnog niet mogelijk om het zogenaamde hoog-laag pensioen waarbij de pensioenuitkering in de eerste jaren wat hoger is te combineren met een variabele pensioenuitkering. Een hoog-laag is uitsluitend toegestaan in combinatie met een vast en gegarandeerd pensioen.

Uitruilen van partnerpensioen
Net als bij het vaste pensioen mag het partnerpensioen bij een beleggingspensioen worden uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Heeft uw partner geen behoefte aan een nabestaandenpensioen dan kan hij/zij afstand doen en wordt uw ouderdomspensioen verhoogd.

Vragen of advies variabel pensioen
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of behoefte aan advies over uw persoonlijke situatie dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze experts. U kunt ons bereiken via 020-4700920 of info@pensioenkoers.nl.

Vrijblijvende offerte aanvragen:
Heeft u geen vragen meer en ontvangt u graag een offerte voor pensioen vraagt u deze dan aan via onze website. Via onderstaande knop kunt u een indicatieve berekening maken voor een variabel pensioen en kunt u aangeven dat u graag een offerte op basis van beleggingen wenst te ontvangen. Wij nemen daarna contact met u op om de uitgangspunten en de mogelijkheden te bespreken. Daarna maken wij de offerte vergelijking en zetten wij alle product kenmerken uitgebreid voor u uiteen. Zo weet u exact welke verzekeraar het beste bij uw profiel aansluit! 


 Offerte aanvragen
Klanten vertellen | Service Desk

Experts in pensioenen en lijfrentes

De hoogste uitkering voor uw pensioen en lijfrente vinden lastig? Pensioenkoers vergelijkt meerdere aanbieders bij aankopen pensioen en lijfrentes. Wij zetten alles helder op een rij en helpen u met kiezen en afsluiten van uw direct ingaand pensioen of direct ingaande lijfrente.
Onze pensioenexperts staan voor u klaar met advies voor de aankoop van uw pensioen of lijfrente en beantwoorden graag al uw vragen.

  020 - 470 09 20