020 - 470 09 20
Mijn Apple Tree     @ info@pensioenkoers.nl
direct online uw pensioen berekenen | vrijblijvend offertes opvragen | eenmalige afsluitkosten | telefonische ondersteuning

Bij Pensioenkoers regelt u zelf online de hoogste uitkering voor uw uitkerende pensioen.

Wat is een pensioenuitkering?


Een pensioenuitkering is periodieke betaling voor inkomen, waarmee er voor uw pensioen een kapitaal is om van te leven bij het bereiken van de AOW leeftijd. U heeft hierbij een keuze om minder of helemaal niet meer te werken. De volgende soorten pensioen zijn er: ouderdomspensioen; levenslang of tijdelijk als aanvulling op uw (gezins)inkomen.


Wanneer gaat mijn pensioen uitkeren?

Wettelijk mag uw pensioen ingaan op ieder moment vóór de AOW-datum tot maximaal vijf jaar na de AOW-datum. Daarnaast bepaalt de pensioenovereenkomst wat mogelijk is, maar meestal is dit gelijk aan de wettelijke regeling. Dit kan alleen wanneer er geen inkomen meer wordt genoten anders kan de belastingdienst uw pensioen aanmerken als onzuiver. Het gehele pensioenkapitaal wordt dan progressief belast, verhoogd met een boeterente van 20%.

Het eerder laten ingaan van pensioen heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkering. Zeker wanneer het pensioen ingaat vanuit een actief dienstverband, kan ieder jaar dat eerder wordt gestopt met werken een 6 à 7% lagere uitkering tot gevolg hebben.

Uitstel van de ingangsdatums kan ook. Is er na de AOW-datum nog inkomen, dan kan het aantrekkelijk zijn het pensioen uit te stellen.
 

Levenslang of tijdelijk pensioen uitkeren?

Een pensioenuitkering moet in beginsel levenslang lopen. Een uitzondering hierop is het AOW-overbruggingspensioen. Als de pensioenovereenkomst het toelaat, kunt u onder voorwaarden een deel van het pensioenkapitaal aanwenden voor een tijdelijke uitkering. Deze pensioenuitkering loopt van de pensioendatum tot de AOW-ingangsdatum. Dit komt vooral voor bij een slechte gezondheid of voldoende vrij beschikbaar vermogen.
 

Uitruilen partnerpensioen?

Bij overlijden van de pensioengerechtigde na de pensioendatum, vervalt het ouderdomspensioen. Vaak ontvangt de partner dan 70% van het ouderdomspensioen. Het is mogelijk om het partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen, dit zien we vaak wij voldoende inkomen van de partner, leeftijdsverschil of een slechtere gezondheid van de pensioengerechtigde.  .

Hoeveel pensioenuitkering is het gemiddelde netto pensioen in Nederland?

De belastingen voor een pensioenuitkering bedragen ongeveer 35-40%. Als we rekening houden met de AOW, aanvullend pensioen, inkomen uit vermogen en overig aanvullend inkomen komt het gemiddeld netto pensioen in 2022/2023 uit op € 2200,-  tot € 2500,- per maand.

Uw pensioenkapitaal is een bruto bedrag. Bij uw pensioenuitkering is het netto bedrag dus lager. Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u opbouwt in bruto jaarbedragen.

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het basispensioen van de overheid. In 2023 is dit voor gehuwden en samenwonenden maandelijks € 973,86 euro bruto per persoon. Alleenstaanden krijgen € 1.430,80 euro bruto per maand.

Vergelijk uw pensioenkapitaal voor een hogere pensioenuitkering

U heeft via u werkgever een pensioenkapitaal opgebouwd in een zogeheten PSW-C polis. Als dit pensioenkapitaal vrijkomt dan kunt u voor het opgebouwde pensioenkapitaal een pensioen aankopen. U bent niet verplicht dit bij de verzekeraar te doen waar het pensioen is opgebouwd, u mag 'shoppen' en kijken of andere verzekeraars u een beter aanbod doen.

Wat zijn de beste keuzes bij een pensioenuitkering?

Bij de aankoop van uw pensioen zijn er aantal keuzes die gemaakt moeten worden. Welke keuzes dit zijn hangt af van uw persoonlijke situatie en het soort pensioen dat u heeft opgebouwd.


Vaste of gelijkblijvende pensioenuitkering

Dit kan een levenslang- of tijdelijk pensioen zijn. Bij een vaste pensioenuitkering weet je vanaf uw pensioendatum precies hoe hoog de pensioenuitkering is vanaf uw pensioen tot uw overlijden. Er zijn met deze pensioenuitkering loopt geen beleggingsrisico.
Mogelijke keuzes zijn:

  • een pensioenuitkering die gelijk blijft gedurende de looptijd
  • een pensioenuitkering die stijgt vanaf ingangsdatum
  • een pensioenuitkering die de eerste jaren hoger is, en daarna lager is (‘hoog-laag’)
  • een pensioenuitkering die de eerste jaren lager is en daarna hoger is (‘laag-hoog’).

Een hoog-laag pensioen kiest u als de hypotheek bijvoorbeeld nog een paar jaar doorloopt. Of om de periode te overbruggen tot ontvangen van de AOW-uitkering. Of u verwacht hogere zorgkosten door uw gezondheid in de toekomst. Dan kan dit een reden zijn om voor een laag-hoog pensioen te kiezen.

Hoog- laag pensioen

Bij veel verzekeraars kunt u een 'hoog- laag pensioen' af te sluiten. De eerste jaren ontvangt u dan een hogere pensioen uitkering, dit kan interessant zijn omdat de inkomstenbehoefte de eerste periode vaak ook hoger is dan als u ouder bent.

Variabel pensioen doorbeleggen

Het is sinds 2016 naast een traditioneel pensioen ook mogelijk om uw uitgekeerde pensioen aan te kopen in de vorm van doorbeleggen. Het kapitaal wordt nog steeds belegd en hierdoor heeft u de kans op een hogere uitkering. Beleggen is niet geheel risicoloos. Als de verzekeraar een slecht beleggingsresultaat realiseert dan merkt u dat ook in de pensioenuitkering. Kiest u voor het variabele pensioen dan zal uw pensioenuitkering jaarlijks opnieuw worden vastgesteld.

Waarop moet u letten bij de aankoop van uw pensioen uitkering?

Pensioenkoers geeft deskundig en onafhankelijk advies bij het uitkeren van pensioen. U moet een pensioen kiezen dat het beste aansluit bij uw persoonlijke wensen en voorkeuren.

Bent u bijvoorbeeld afhankelijk van uw pensioen inkomen om te voorzien in uw levensonderhoud dan dient u daar geen extra risico mee te lopen en te kiezen voor een vast pensioen (rente).

Is de pensioenuitkering niet nodig als inkomen maar een extra dan kunt u het zich misschien veroorloven om een deel van het pensioen te beleggen met de kans op een hoger pensioen.

Tips voor het aankopen van een pensioenuitkering

 
1. Maak een overzicht van uw financiële situatie en bereken hoeveel geld u nodig heeft om alle uitgaven te kunnen bekostigen. Daarna kunt u starten met vergelijking van uw pensioenuitkering bij het aankopen van uw pensioen

2. Bekijk de verschillende opties. Er zijn verschillende manieren om pensioenuitkeringen te kopen, zoals via een pensioenuitvoerder, een verzekeraar of een beleggingsfonds. Bekijk de verschillende opties om te bepalen wat het beste bij u past.

3. Zoek deskundig pensioenadvies voordat u besluit om pensioenuitkeringen aan te kopen. Een pensioenadviseur kan uw helpen om het juiste product af te sluiten die aansluit bij uw wensen.

4. Lees de voorwaarden zorgvuldig door voordat u een product aanschaft, dit om te begrijpen wat het product precies omvat en wat de risico's zijn.

5. Let op de kosten. Er zijn verschillende kosten verbonden aan het kopen van pensioenuitkeringen, zoals beheerkosten en kosten voor de aankoop van het product. Houd deze kosten in gedachten bij het maken van uw beslissing.

6. Aankopen van pensioenuitkeringen kunnen fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij vervroegd pensioen. Het is mogelijk om met 60 jaar is vervroegd pensioen aan te vragen als je daar zelf de financiële middelen voor hebt. Je hebt op deze leeftijd echter geen recht op een AOW-uitkering. En je hebt je pensioenleeftijd nog niet bereikt. Vaak mag je al wel van je eigen pensioen gebruik maken, maar dat gaat wel ten koste van je latere pensioen.

7. Laat je adviseren over de mogelijkheden door een deskundig pensioenadviseur. Er zijn verschillende soorten pensioenuitkeringen: variabel pensioen, levenslang pensioen, tijdelijk pensioen, hoog-laag pensioen, vroegpensioen. .

8. Bekijk de hoogte de van de uitkering op basis van de rente. Bekijk ook de bruto en netto uitkering per maand bij het bij het maken van uw beslissing. Op onze berekeningspagina kunt alle grote aanbieders met elkaar vergelijken. In meer van 90% van de gevallen behalen onze pensioenexperts een hogere pensioen- of lijfrente uitkering dan bij de verzekeraars zelf.

Direct vergelijken


Klanten vertellen | Service Desk

Experts in pensioenen en lijfrentes

De hoogste uitkering voor uw pensioen en lijfrente vinden lastig? Pensioenkoers vergelijkt meerdere aanbieders bij aankopen pensioen en lijfrentes. Wij zetten alles helder op een rij en helpen u met kiezen en afsluiten van uw direct ingaand pensioen of direct ingaande lijfrente.
Onze pensioenexperts staan voor u klaar met advies voor de aankoop van uw pensioen of lijfrente en beantwoorden graag al uw vragen.

  020 - 470 09 20