020 - 470 09 20
Mijn Apple Tree     @ info@pensioenkoers.nl
direct online uw pensioen berekenen | vrijblijvend offertes opvragen | eenmalige afsluitkosten | telefonische ondersteuning

Mijn pensioenoverzicht

Wat is mijnpensioenoverzicht.nl?
Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) is een informatieve website die een overzicht geeft van de hoogte van uw AOW en uw pensioen via de werkgever(s). Elke burger met een Nederlands BSN en een DigiD heeft toegang tot zijn/haar pensioen- en AOW gegevens. Mijnpensioenoverzicht.nl  is een begin voor overzicht en inzicht in uw pensioen. U vindt informatie over de AOW en uw pensioen van al uw oude- en nieuwe werkgevers. 

Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister (SPR) is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. De website www.mijnpensioenoverzicht.nl heeft een wettelijke grondslag. De overheid heeft de pensioensector verplicht gesteld om vanaf januari 2011 inzicht te geven in uw  pensioenaanspraken.

Wat staat er op mijn pensioenoverzicht?
Bent u nog niet met pensioen dan vindt u op www.pensioenoverzicht.nl een overzicht van alle pensioenregelingen waar u op dat moment en in verleden pensioen heeft opgebouwd. Per pensioenregeling staat vermeld welke gegarandeerde pensioenuitkering is opgebouwd of welke pensioenuitkering u op basis van een prognose kunt verwachten.

Verder vindt u antwoord op vragen als: 
  • Hoeveel AOW en pensioen heb ik opgebouwd?
  • Wat is mijn te bereiken AOW- en Pensioenuitkering?
  • Wat ontvangen mijn nabestaanden aan pensioen als ik overlijd?
  • Welke gebeurtenissen in mijn leven zijn van invloed op mijn pensioen?    

Wat u zelf als aanvullend pensioen heeft geregeld (bv. lijfrentes of banksparen) ziet u niet op Mijnpensioenoverzicht.nl. Het Pensioenregister heeft geen toegang tot die informatie. Dit gaat in de toekomst wel veranderen. Als u in het verleden de waarde van uw pensioen heeft overgedragen naar uw volgende pensioenuitvoerder of uw pensioen heeft afgekocht, bedenk dan dat er geen pensioen meer van u geregistreerd staat bij de oude pensioenuitvoerder. U ziet deze pensioenuitvoerder dan ook niet meer terug in uw overzicht. 

Als u al gepensioneerd bent ziet u alleen de AOW die u ontvangt op de datum van uw pensioen. U kunt niet zien welke AOW en het werkgeverspensioen u daadwerkelijk ontvangt. Die informatie krijgt u via jaarlijkse overzichten aan het begin van ieder kalenderjaar. Wat u wel kunt zien is het eventuele nabestaandenpensioen waar uw partner recht op heeft. Mijnpensioenoverzicht.nl biedt geen algemene pensioeninformatie of advies. Meer algemene informatie over pensioenen kunt u vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl  

Eenvoudig uw expirerend pensioenuitkering berekenen?
Bereken eenvoudig op onze website hoe hoog uw expirerende pensioenuitkering wordt bij een groot aantal grote verzekeraars. Niet alle verzekeraars rekenen mee op onze website. Op basis van uw offerte vragen wij de hoogst mogelijke pensioenuitkering aan. Deze berekeningen voor uw pensioenuitkering zijn gebaseerd op de huidige geldende rentes en voorwaarden. Circa 2 maanden voordat uw pensioen in moet gaan kunnen de pensioenoffertes gegarandeerd worden. AOW en uw pensioen
Klanten vertellen | Service Desk

Experts in pensioenen en lijfrentes

De hoogste uitkering voor uw pensioen en lijfrente vinden lastig? Pensioenkoers vergelijkt meerdere aanbieders bij aankopen pensioen en lijfrentes. Wij zetten alles helder op een rij en helpen u met kiezen en afsluiten van uw direct ingaand pensioen of direct ingaande lijfrente.
Onze pensioenexperts staan voor u klaar met advies voor de aankoop van uw pensioen of lijfrente en beantwoorden graag al uw vragen.

  020 - 470 09 20