020 - 470 09 20
Mijn Apple Tree     @ info@pensioenkoers.nl
direct online uw pensioen berekenen | vrijblijvend offertes opvragen | eenmalige afsluitkosten | telefonische ondersteuning

OUD REGIME LIJFRENTE

 
Wanneer u in het bezit bent van een oud regime lijfrentekapitaal en deze lijfrente binnenkort de einddatum bereikt, of al heeft bereikt, staat u voor een aantal keuzes. U kunt het vrijkomende kapitaal op verschillende manieren besteden:
 
  • Aankoop direct ingaande uitkerende lijfrente.
  • Einddatum verlengen.
  • Uitkeren ineens.
  • Schenken van kapitaal ineens.
  • Schenken van periodieke uitkeringen.

Aankoop direct ingaande uitkerende lijfrente.
U kunt uw oud regime lijfrente op ieder gewenst moment omzetten in een uitkerende lijfrente. U bent dan zelf de begunstigde (ontvanger) van de lijfrente en betaalt zelf de inkomstenbelasting.

Voor de aankoop van de lijfrente geldt geen minimale of maximale leeftijd. De minimale looptijd is wel afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde(n). Bent u 65 jaar of ouder, dan zijn vrijwel alle looptijden toegestaan. Bij de aankoop van de lijfrente kunt u gebruik maken van zowel verzekerde lijfrentes als bancaire lijfrentes. De verschillen tussen beide producten leest u hier. Een offerte voor een uitkerende lijfrente vraagt u eenvoudig aan via deze website.

Einddatum verlengen.
Een oud regime lijfrente mag (fiscaal gezien) onbeperkt worden uitgesteld. Veel verzekeraars hanteren echter een maximale eindleeftijd van 75 of 80 jaar. Uitstellen bij een bank met behoud van het oude regime is niet mogelijk.

Indien u uw oude regime lijfrente uitstelt is het belangrijk om de verschillende rendementen goed te vergelijken. In veel gevallen zijn er verzekeraars te vinden die u een hoger rendement aanbieden dan de verzekeraar waar u het kapitaal heeft opgebouwd. Hier valt direct financieel voordeel te behalen. Momenteel zijn er voor lijfrentes die worden uitgesteld rendementen te behalen tot maximaal 1,4% per jaar. Deze offertes vragen wij graag voor u aan!

Via dit contactformulier kunt u eenvoudig de door u gewenste offerte aanvragen. Wij vergelijken voor u de producten en rendementen van de verschillende aanbieders. Vervolgens sturen wij u de offerte van de beste aanbieder per e-mail. Uiteraard ontvangt u deze offerte kosteloos en vrijblijvend.

Uitkeren ineens.
U kunt de waarde van een oud regime lijfrente op ieder gewenst moment door de verzekeraar laten uitbetalen. Indien de polis is geëxpireerd dan ontvangt u de eindwaarde. Laat u de polis tussentijds beëindigen dan ontvangt u de afkoopwaarde. Bent u zelf de 1e begunstigde (ontvanger) van de polis dan keert de verzekeraar het bedrag rechtstreeks aan u uit.

Alle verzekeraars zijn bij de betaling ineens wettelijk verplicht 52% loonheffing in te houden als voorheffing op de inkomstenbelasting. Het gehele bruto bedrag wordt in het jaar van ontvangst progressief belast. Bij uw aangifte IB wordt eventueel teveel ingehouden loonheffing verrekend en terugbetaald.

Schenken.
Wanneer uw oud regime lijfrente gaat expireren dan is het mogelijk om uw lijfrente te schenken aan een derde(n). U bent vrij om te bepalen aan wie u de lijfrente schenkt. In veel gevallen wordt deze constructie gebruikt om te schenken aan kinderen en kleinkinderen. De uitbetaling en schenking kunnen plaats vinden ineens maar in veel gevallen is het schenken van een periodieke uitkering fiscaal gezien voordeliger.

Schenken van kapitaal ineens.
De verzekeringnemer (eigenaar) van een oud regime lijfrente kan tijdens de looptijd of bij het afsluiten van een uitgestelde oud regime lijfrente de begunstigde(n) (ontvanger) van de lijfrente aanpassen. Op de einddatum van de verzekering vervalt de waarde van de polis aan de begunstigde en vindt schenking plaats.* De begunstigde wordt vervolgens eigenaar van het oud regime lijfrentekapitaal en kan er voor kiezen de lijfrente uit te stellen, een uitkering aan te kopen of kan de waarde ineens laten uitkeren.

Bij de schenking van het kapitaal ineens is uiteraard schenkbelasting verschuldigd. Omdat er op enig moment ook inkomstenbelasting betaald moet gaan worden mag de waarde van de het kapitaal met 30% belastinglatentie verlaagd worden. Over de resterende 70% is de schenkbelasting van toepassing. Wanneer de begunstigde er voor kiest het gehele kapitaal ook direct uit te laten betalen is er dus sprake van zowel schenkbelasting als inkomstenbelasting. Wordt de lijfrente uitgesteld of omgezet in een periodieke uitkering dan is er uitsluitend schenkbelasting verschuldigd. De inkomstenbelasting wordt op een later moment geheven.

*In uitzonderlijke gevallen kiest de begunstigde er voor om de begunstiging te aanvaarden. Dit zorgt er voor dat de verzekeringnemer zonder toestemming van deze begunstigde de verzekering niet meer kan wijzigen. De Belastingdienst oordeelt dat de schenking van het kapitaal aan de begunstigde in dit geval plaats vindt op het moment dat de begunstiging aanvaardt wordt.

Schenken van periodieke uitkeringen.
De verzekeringnemer van een uitkerende oud regime lijfrente kan tijdens de looptijd of bij het afsluiten van een direct ingaande lijfrente de begunstigde(n) van de lijfrente aanpassen. De begunstigde ontvangt de periodieke uitkering op zijn of haar bankrekening en betaalt de inkomstenbelasting over de ontvangen uitkering(en).

Fiscaal gezien vindt er bij iedere uitbetaling een schenking plaats en zou er normaliter schenkbelasting moet worden betaald. Wanneer er echter gelijktijdig met de schenking inkomstenbelasting wordt betaald is er sprake van dubbele belastingheffing en treedt de samenloopregeling in werking. Ter voorkoming van dubbele belastingheffing vervalt de schenkbelasting en betaalt de ontvanger uitsluitend inkomstenbelasting.

Doordat de schenking per periodieke uitkering plaats vindt kunt u als schenker grip houden op uw vermogen. U kunt op ieder gewenst moment de begunstiging van de lijfrente aanpassen.

Een veel voorkomende constructie is een direct ingaande lijfrente waarbij (studerende) kinderen of kleinkinderen met een laag inkomen de uitkeringen ontvangen en hierover relatief weinig inkomstenbelasting betalen.

Regelmatig spreken wij cliënten die voornemens zijn periodieke uitkeringen te schenken aan zijn of haar echtgeno(o)t(e), met als motief een lagere belastingdruk bij de partner. Helaas gaat deze vlieger niet meer op. De uitkeringen worden belast bij de echtgenoot / geregistreerd partner met het hoogste inkomen.

Bent u in het bezit van een oud regime lijfrente en heeft u vragen over bovenstaande mogelijkheden? Neemt u gerust contact met ons op via 020 – 4700 920. Onze adviseurs zijn u graag van dienst!

Een offerte voor uw oud regime lijfrente vraagt u eenvoudig aan via onze website. U ontvangt de offerte vrijblijvend per e-mail.

Direct vergelijken
 
Klanten vertellen | Service Desk

Experts in pensioenen en lijfrentes

De hoogste uitkering voor uw pensioen en lijfrente vinden lastig? Pensioenkoers vergelijkt meerdere aanbieders bij aankopen pensioen en lijfrentes. Wij zetten alles helder op een rij en helpen u met kiezen en afsluiten van uw direct ingaand pensioen of direct ingaande lijfrente.
Onze pensioenexperts staan voor u klaar met advies voor de aankoop van uw pensioen of lijfrente en beantwoorden graag al uw vragen.

  020 - 470 09 20