Telefonisch bereikbaar tot 18:00 uur     020 - 470 09 20
Mijn Apple Tree     @ info@pensioenkoers.nl
direct online uw pensioen berekenen | vrijblijvend offertes opvragen | eenmalige afsluitkosten | telefonische ondersteuning

Bereken en vergelijk uw lijfrente en pensioen in het buitenland

Vrijkomend lijfrente- of pensioenkapitaal en woonachtig in het buitenland?

In veel gevallen krijgt u te maken met een zeer beperkt aantal banken en verzekeraars die u een uitkering kunnen aanbieden. Pensioenkoers.nl is gespecialiseerd in het omzetten van het door u opgebouwde lijfrente- of pensioenkapitaal in een lijfrente- of pensioenuitkering bij de bank of verzekeraar met de hoogste lijfrente- of pensioenuitkering. Wij berekenen uw pensioen, ook als u in het buitenland woonachtig bent! Bovendien kunnen wij in uw pensioenberekening rekening houden voor vrijstelling van de inhouding van loonbelasting bij de aanvraag voor uw pensioen bij de Belastingdienst. 

Een pensioen aanvragen in het buitenland?

Als u in verschillende EU-landen gewerkt heeft, dan kan het zijn dat u in elk van die landen pensioenrechten heeft opgebouwd. U kunt uw pensioen aanvragen bij de pensioeninstantie in het land waar u woont of waar u het laatst gewerkt heeft. Als u nooit gewerkt heeft in het land waar u woont, zal uw gastland uw pensioen aanvraag doorsturen naar het land waar u het laatst gewerkt heeft. Dat land is verantwoordelijk voor de verwerking van uw pensioen aanvraag en het samenbrengen van de informatie over uw opgebouwde rechten in de landen waar u gewerkt heeft. In sommige landen stuurt de pensioeninstantie u een aanvraagformulier voordat u de pensioenleeftijd van dat land bereikt. Ontvangt u het niet, neem dan contact op met de pensioeninstantie om te vragen of zij het u automatisch sturen. U moet ten minste 6 maanden voordat u met pensioen gaat om informatie vragen, omdat aan een pensioen uit verschillende landen vaak een lange procedure voorafgaat.


Welke documenten heeft u nodig?

Deze variëren per land. Meestal moet u uw bankgegevens doorgeven en uw identiteit aantonen. Vraag om meer informatie bij de pensioeninstantie. In sommige EU-landen ontvangt u uw pensioen pas vanaf een hogere AOW leeftijd dan in andere landen. U kunt pas een pensioen ontvangen van het land waar u woont (of waar u het laatst gewerkt heeft) als u de daar geldende wettelijke pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het is goed om vooraf informatie op te vragen over de regels omtrent het ontvangen van uw pensioenuitkering.


Hoe lang moet u gewerkt hebben?

In sommige EU-landen moet u een bepaalde minimumperiode gewerkt hebben voordat u recht heeft op een pensioen.
Wanneer de pensioeninstantie nagaat of u recht heeft op een pensioen, moet zij in dat geval rekening houden met de periodes die u in een ander EU-land gewerkt heeft, alsof u die jaren gewoon in dat land gewerkt zou hebben ( het ""beginsel van de samentelling van tijdvakken"").Als u minder dan een jaar in een bepaald land gewerkt heeft, geldt er soms een speciale regel, omdat sommige EU-landen geen pensioen verstrekken voor korte periodes.

Uw pensioenopbouw voor die maanden gaat niet verloren, er wordt rekening mee gehouden bij de berekening van uw pensioen door de landen waar u langer gewerkt heeft. De pensioeninstanties in alle EU-landen waar u gewerkt heeft, kijken naar uw pensioenopbouw in die landen, en hoe lang u in elk land gewerkt heeft.

Elke pensioeninstantie in alle EU-landen berekent het deel van het pensioen dat het moet betalen op grond van de gewerkte periodes. Zij tellen alle gewerkte periodes in de EU-landen bij elkaar op en berekenen hoeveel pensioen u zou krijgen als u al die tijd in dat land gewerkt zou hebben. Dit theoretische  bedrag wordt aangepast op grond van de periode die u daadwerkelijk in dat land gewerkt heeft; het pensioen pro rata.

Hoe zit het met de betaling van mijn pensioen?

Elk land in de EU dat u een pensioen toekent, stort dat normaal gesproken op een bankrekening in het land waar u woont. Woont u niet in de EU, dan kan het zijn dat u een bankrekening moet openen in elk EU-land waar u recht op een pensioen heeft.
Hoe zit het met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en nabestaandenpensioenen in het buitenland?

Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, kan het zijn dat elk land waar u gewerkt heeft u apart wil keuren. Elke land heeft daarbij eigen maatstaven en de mate van arbeidsongeschiktheid kan per land sterk verschillen.  Sommige EU-landen verstrekken geen nabestaandenpensioenen. Ga na als u in het buitenland gaat werken of u recht heeft op een nabestaandenpensioen in het betreffende land.


Pensioen ontvangen in het buitenland?

Als u na uw pensionering woont in het buitenland woont of naar het buitenland gaat verhuizen, dan blijft u recht houden op het pensioen dat u heeft opgebouwd in Nederland. Uw AOW kunt u van de Nederlandse overheid ook in het buitenland krijgen. Echter de hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van het land waar u woont. 

De alleenstaandenuitkering en de eventuele partnertoeslag op de AOW worden alleen uitbetaald als u in een land woont waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de naleving van de regels en de controle daarop. Is er geen afspraak met het land waarin u gaat wonen? Dan krijgt u de AOW-uitkering voor een samenwonende. U maakt dan dus geen aanspraak op ofwel een alleenstaandenuitkering ofwel een partnertoeslag. U heeft verder alleen recht op de inkomensondersteuning AOW als u in een land woont waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de naleving van de regels en de controle daarop.

Is er sprake van inkomstenbelasting over mijn pensioen?

Waar u ook woont: u moet over uw AOW en uw werknemerspensioen inkomstenbelasting betalen. In welk land u belasting verschuldigd bent, hangt af van afspraken tussen Nederland en het land waar u gaat wonen. Met veel landen, zoals Spanje, België en Duitsland, heeft Nederland belastingverdragen die bepalen dat u in u nieuwe woonland belasting betaalt. Het Informatiecentrum Belastingdienst Buitenland (tel. 055 5385385) kan u vertellen of Nederland een verdrag heeft met het land waar u gaat wonen.


Heeft mijn pensioen gevolgen voor mijn zorgverzekering?

Uw vertrek naar het buitenland heeft ook gevolgen voor de zorgverzekering. Meer hierover kunt u vinden bij Zorginstituut Nederland.
 
Bent u benieuwd naar onze dienstverlening?
Neem dan direct contact op met een van onze experts via (+31) (0)20 - 470 09 20 of vraag de pensioen en/of lijfrente offerte direct aan via onze website. 
Klanten vertellen | Service Desk

Experts in pensioenen en lijfrentes

De hoogste uitkering voor uw pensioen en lijfrente vinden lastig? Pensioenkoers vergelijkt meerdere aanbieders bij aankopen pensioen en lijfrentes. Wij zetten alles helder op een rij en helpen u met kiezen en afsluiten van uw direct ingaand pensioen of direct ingaande lijfrente.
Onze pensioenexperts staan voor u klaar met advies voor de aankoop van uw pensioen of lijfrente en beantwoorden graag al uw vragen.

  020 - 470 09 20

Nu open. Tot 18:00 bereikbaar