020 - 470 09 20
Mijn Apple Tree     @ info@pensioenkoers.nl
direct online uw pensioen berekenen | vrijblijvend offertes opvragen | eenmalige afsluitkosten | telefonische ondersteuning

Wat zijn de wijzigingen nieuwe pensioenwet?

01 juni 2024
De wijzigingen van de nieuwe pensioenwet zijn onverdeeld in een aantal maatregelen voor werknemers:

 

Minder garanties voor werknemers

Op dit moment beloven de meeste pensioenfondsen een maandelijks bedrag voor uitkeren na pensioendatum. Door het weghalen van garanties kunnen de buffers van de pensioenpot kleiner worden en kan de pensioenpot ook anders belegd worden. Het toekomstige pensioen volgt daarmee de economische ontwikkelingen.

 

Geen verschillen meer op basis van leeftijd

Bij pensioenfondsen betaalt iedere werknemer straks hetzelfde percentage over het pensioengevend deel van het salaris, ongeacht de leeftijd. Van de premieopbouw gaat in de toekomst een groter deel naar de jongere. Als deze jongere ouder wordt dan bouwt hij dus wel minder pensioen op.

 

Vereenvoudiging nabestaandenpensioen bij overlijden voor pensioendatum

De Wet toekomst pensioenen wijzigt met name het partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum. Risicobasis - Er wordt geen waarde opgebouwd. De nabestaanden zijn alleen verzekerd van een uitkering zolang de werknemer meedoet aan de pensioenregeling/ in dienst is. Zie het als een brandverzekering, je bent alleen gedekt zolang je premie betaalt.
 

Opnemen ineens van 10% van uw pensioen bij pensionering

Afkoop van 10% ineens is een recht van jou als gepensioneerden. Als u hiervan gebruikt wilt maken, dan moet de pensioenuitvoerder hier aan meewerken. Let op, dit gaat pas in per 1 januari 2025. Daarvoor mag het dus nog niet! Het bedrag dat u ineens ontvangt, mag u vrij besteden. Wilt u het gebruiken voor aflossing van schulden, zorg of een verbouwing, dan mag dat. Maar wil t u een wereldreis maken of een sportwagen kopen, dan mag dat ook. Er is geen enkele belemmering op dit punt opgenomen in de wet.Afkoop van 10% mag niet in combinatie met een hoog/laag pensioen of een AOW-overbrugging. U moet dus een keuze maken, welke optie voor u het beste is. Wanneer u twijfelt, laat het dan even goed uitzoeken door uw pensioenadviseur.

 

Demping van de AOW-leeftijd

Voor mensen die geboren zijn op of na 1 januari 1958 geldt dat de AOW-leeftijd stijgt op basis van de levensverwachting. Als we gemiddeld een jaar ouder worden, gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog. In de oude situatie was die koppeling 1-op-1. Een verdere stijging van de AOW-leeftijd gebeurt in stapjes van 3 maanden en wordt 5 jaar van tevoren aangekondigd.

 
Het is de bedoeling dat je pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2028 is aangepast. Er is dus nog voldoende tijd. Maar door nu al te beginnen met de oriëntatie, kom je later niet in tijdnood. Als jouw pensioencontract afloopt en verlengd moet worden, is dit het moment om alvast de impact van het nieuwe pensioenstelsel te beoordelen. Daarnaast moet toch gewacht worden op de wetgeving omdat onze ervaring is dat er nog zaken ingrijpend anders kunnen uitpakken in een wet.

Laatste blogs

Hoeveel pensioen kan ik aankopen?

13 juli 2024

Wat krijg ik als ik met pensioen ga?

29 juni 2024

Klanten vertellen | Service Desk

Experts in pensioenen en lijfrentes

De hoogste uitkering voor uw pensioen en lijfrente vinden lastig? Pensioenkoers vergelijkt meerdere aanbieders bij aankopen pensioen en lijfrentes. Wij zetten alles helder op een rij en helpen u met kiezen en afsluiten van uw direct ingaand pensioen of direct ingaande lijfrente.
Onze pensioenexperts staan voor u klaar met advies voor de aankoop van uw pensioen of lijfrente en beantwoorden graag al uw vragen.

  020 - 470 09 20