Telefonisch bereikbaar tot 18:00 uur     020 - 470 09 20
Mijn Apple Tree     @ info@pensioenkoers.nl
direct online uw pensioen berekenen | vrijblijvend offertes opvragen | eenmalige afsluitkosten | telefonische ondersteuning

Opgebouwde pensioenkapitaal tot uitkering

27 februari 2021

Opgebouwde pensioenkapitaal tot uitkering?

Als uw pensioen tot uitkeren komt bij de pensioengerechtigde leeftijd, dan kunt u kiezen voor verschillende constructies. In het begin meer pensioenuitkering te ontvangen, en later minder, of juist omgekeerd. Ook zou u een gedeelte van uw pensioen kunnen gebruiken om eerder te stoppen met werken.


Pensioen komt tot uitkeren - Hoog-laag constructie
Hoger pensioen uitkeren op later moment
Eerder met pensioen – hogere uitkering na ingang pensioenuitkering

1) Pensioen uitkeren op pensioengerechtigde leeftijd

Als u nog studerende kinderen hebt, de hypotheek nog niet is afbetaald of nog een wereldreis wilt maken, dan kunt u als het pensioenfonds het toestaat, gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

A: hoog-laagconstructie
Hiermee krijgt u bijvoorbeeld de eerste vijf eerste jaren een hoger pensioen uitgekeerd. Daarna ontvangt u lagere pensioenuitkering tot aan het overlijden. De lagere pensioenuitkering moet minimaal 75% bedragen van de uitkering pensioen die u in de eerste jaren ontvangt.

B: partnerpensioen inruilen
Het is ook mogelijk het opgebouwde partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen. Dit is vooral aantrekkelijk als uw partner zelf voldoende pensioen opbouwt. Partnerpensioen inruilen is een wettelijk recht, dus het kan bij ieder pensioenfonds. Dat wettelijk recht geldt alleen voor partnerpensioen dat is opgebouwd vanaf 2002, het jaar waarin dit is ingevoerd.

De meeste pensioenfondsen hanteren echter een ruimere periode, vaak al vanaf het moment dat u bij de werkgever in dienst getreden bent. De partner moet wel een afstandsverklaring ondertekenen. Hij of zij krijgt hierdoor namelijk geen nabestaandenpensioen als de pensioengerechtigde overlijdt.

U kunt het opgebouwde partnerpensioen ook gedeeltelijk inruilen voor extra ouderdomspensioen. U kunt dus zelf bepalen wat een goed 'evenwicht' is tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen. Komt er bijvoorbeeld na het overlijden van u of uw partner ook al een overlijdensrisicoverzekering tot uitkering? Dan is een partnerpensioen misschien overbodig. Laat u eventueel voorlichten door uw pensioenfonds of een onafhankelijk pensioenadviseur.
 

2) Meer pensioen uitkeren na ingang pensioenuitkering

Heeft u de eerste jaren na uw pensionering nog inkomsten, bijvoorbeeld omdat u nog voor een aantal opdrachtgevers blijft werken? Dan heeft u waarschijnlijk in het begin minder pensioen nodig om rond te komen. Of misschien werkt uw partner nog wat langer door en kan u daardoor in de eerste jaren met minder pensioen toe. U kunt dan het volgende doen:

Laag-hoog constructie
Stel, u wilt tot uw 70e jaar een lager pensioenuitkering ontvangen en daarna een hoger. Dan kunt u kiezen voor een zogeheten laag-hoog constructie. Informeer bij uw pensioenfonds wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot uw pensioenuitkering.

Pensioen opknippen
Heeft u een beschikbare premieregeling, dan is het moment van pensionering vaak sterk bepalend voor de hoogte van de uitkering. Van het opgebouwde bedrag in de pensioenpot moet op dat moment namelijk een pensioen worden aangekocht, tegen het dan geldende rentetarief.

Als op dat moment toevallig de rente laag is en/of het bedrag is geslonken door een ongunstig beleggingsklimaat, levert het kapitaal een lage uitkering op. Om dat risico beter te spreiden, kunnen mensen met een 'beschikbare premieregeling' kiezen voor een 'pensioenknip.'

Dit houdt in dat op het moment van pensionering met een deel van het kapitaal een tijdelijk pensioen wordt aangekocht. Na een periode van maximaal 5 jaar wordt met het resterende bedrag de rest van het pensioen aangekocht. En dan maar hopen dat tegen die tijd de rentestand hoger ligt en het resterende vermogen in waarde gestegen is.

Het is wel belangrijk om met het resterende kapitaal geen te hoog beleggingsrisico te lopen. De looptijd is immers nog maar maximaal 5 jaar. 

3) Eerder met pensioen, mogelijkheden pensioenuitkering

Ook bij eerder stoppen kunt u kiezen voor een hoog-laagconstructie, mits uw pensioenfonds die mogelijkheid biedt. U kunt dan voor 65e jaar een hoog pensioenuitkering nemen en later een lagere pensioen uitkering.

Let wel op: deze constructie brengt flinke risico's mee. Het voordeel dat u in de beginjaren krijgt, betaalt u dubbel en dwars terug in latere jaren, doordat de uitkering dan fors lager is. Het valt sterk aan te bevelen dit soort constructies door te laten rekenen door een onafhankelijke financieel adviseur.

Hoog-laag constructie
Ook bij eerder stoppen kunt u kiezen voor een hoog-laagconstructie, mits uw pensioenfonds die mogelijkheid biedt. U kunt dan voor 65e jarige leeftijd een hoog pensioen uitkering nemen en later een lagere pensioenuitkering.

Combinatie met prepensioen of flexibel pensioen 
Mensen die op 1 januari 2010 ouder waren dan 60, kunnen wellicht nog gebruikmaken van een prepensioenregeling. Zij kunnen kiezen uit twee varianten: het ouderdomspensioen vroeger laten ingaan via een hoog-laagconstructie of een deel van het ouderdomspensioen inruilen ten gunste van prepensioen.

In het eerste geval krijg u tot aan de pensioendatum een hoger prepensioen, wat ten koste gaat van het ouderdomspensioen vanaf 65 jaar. Als u kiest voor het inruilen van ouderdomspensioen, mag het prepensioen maximaal 100% van het laatstverdiende salaris zijn. Als u het pensioen eerder laat ingaan dan 65 jaar, geldt een lager maximum: 85% van het laatstverdiende salaris.

Als het pensioen boven de genoemde maximumgrenzen uitkomt, wordt het overschot op het moment van pensionering afgekocht. U betaalt dan inkomstenbelasting over het uitgekeerde bedrag. 
 
Offertes online vergelijken
Maak gratis en vrijblijvend een berekening op www.pensioenkoers.nl/berekenen  

Uniform Pensioen Overzicht
U kunt op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) meer lezen over uw verwachte pensioenuitkering. Ook staat op www.mijnpensioenoverzicht.nl  extra informatie over uw opgebouwde pensioen per werkgever.

Laatste blogs

Pensioen en uitkeringen

04 december 2023

Hoe koop je een pensioen aan? Een stappenplan

30 november 2023

Klanten vertellen | Service Desk

Experts in pensioenen en lijfrentes

De hoogste uitkering voor uw pensioen en lijfrente vinden lastig? Pensioenkoers vergelijkt meerdere aanbieders bij aankopen pensioen en lijfrentes. Wij zetten alles helder op een rij en helpen u met kiezen en afsluiten van uw direct ingaand pensioen of direct ingaande lijfrente.
Onze pensioenexperts staan voor u klaar met advies voor de aankoop van uw pensioen of lijfrente en beantwoorden graag al uw vragen.

  020 - 470 09 20

Nu open. Tot 18:00 bereikbaar

Pensioenkoers gebruikt cookies

Pensioenkoers gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie, statistieken en gepersonaliseerde advertenties. Lees hier meer over onze cookiebeleid
Lees meer over het gebruik van persoonlijke gegevens